Klubben

Helt i tråd med tiden, hvor individualister dyrker den sport de elsker, når de har tid i mellem familie, job og mange andre aktiviteter, arrangerer mange MTB-kørere kørefællesskaber og mødes i større eller mindre flokke for at dyrke deres fælles interesse.

Det kunne vi også have fortsat med – det ville da have været det nemmeste og mindst forpligtende. Men vi valgte i stedet at stifte en klub:
Grænseegnens Mountainbike Klub
og ansøge om tilladelse til at bygge et eget spor hos Naturstyrelsen. Vi fik tilladelsen og har ansøgt flere fonde om midler til det store anlægsarbejde.

Nu er det sådan, at alle kan benytte sporet, medlem eller ej, da lodsejeren er Naturstyrelsen. Klubben har én eneste rettighed, og det er, at når vi har fået tilladelse til at afholde et MTB-løb, så er det os der ejer sporet – den dag 🙂 Skulle nogen finde på at ødelægge eller sabotere sporet – er vi forpligtet til at indberette hændelsen til Naturstyrelsen eller Politiet, idet Færdselsloven fuldt ud gælder på hele sporet. Herudover har vi i klubben forpligtet sig til at pleje og vedligeholde sporet i mindst 5 år en forpligtelse som allerede er forlænget én gang.

Klubbens bestyrelsen arbejder løbende på at fastholde de værdier, som vi gerne vil være kendt for. Det er punkter der indeholder følgende: respekt for naturen, respekt for andre brugere af skoven, godt sportsligt og socialt klima i klubben, engagerede ledere og trænere og en masse andre gode ting…
De etiske regler for kørsel på mountainbike vil være en del af klubbens vedtægter.

ALLE MED EN MOUNTAINBIKE OG EN STYRTHJELM ER VELKOMNE SOM MEDLEM AF KLUBBEN – UANSET HVOR DU BOR!