NYHEDER

Den seneste nyhed er allerede omtalt et andet sted, men er dog af en karakter, så den tåler at blive luftet også her….

GBMK (Grænseegnens Mountainbike Klub) har afbrudt samarbejdet med HFIF (Holbøl Foredrags- og Idrætsforening). Samarbejdet var baseret på det fornuftige i, at GMBK’s aktiviteter indgik i HFIF’s “portefølje” som en ny sport og klubben blev administreret af HFIF – hvilket var til fordel for begge parter.

GMBK blev dog lige fra starten stiftet som en klub med egen bestyrelse og egen økonomi og egne årlige Generalforsamlinger og har iht en afstemning på de seneste generalforsamling etableret en 100% egen identitet. Det bestående gode samarbejde med Naturskolen i Kelstrup Plantage er nu udvidet til at klubbens hjemsted flyttes til adressen Stokkebrovej 2, 6340 Kruså, hvor der på sigt vil etableres meget fordelagtige vilkår for klubben, herunder bl.a. klubhus og teknikbane etc.

Det gode samarbejde med HFIF vil dog fortsætte uanfægtet på det rent sportslige niveau i det omfang det er muligt. På samme måde vil GMBK understøtte, det under HFIF indledte samarbejde med Grænseegnens Friskole, hvor GMBK er praktiksted for friskolens “Trænerspirer” samt fortsat vil være en fast disciplin på Skolernes Motionsdag. Det er skønt at være lokal…