Klubhus

Vi er så heldige at Naturstyrelsen inviterede klubben med i et fremtidigt samarbejde, der indebærer at vi får stillet flere fordele til rådighed i et planlagt nyt og større NaturCenter, der er en slags overbygning til den nuværende Naturskole. Vi har allerede nu adgang til et klubrum og kan benytte Naturhytten som bl.a. samlested for løbsafvikling. Det er nu en fordel at være tæt på skoven 🙂

Bestyrelsen holder næsten altid møde i klubhuset. De kommende åbne klubmøder, vil vi også forsøge at holde samme sted. Der er rigeligt med plads og vi glæder os til talstærke møde fremover, hvor vi alle kan mødes omkring vores fælles passion.