Sponsorer og støtteinitiativer

Sydbank var først!                         Grønne Partnerskaber                 Friluftsrådet/Tipsmidler

Den første sponsor, der meldte sig på banen, var Sydbank Fonden. Vi ansøgte om Kr. 20.000,- og vi fik det fulde beløb. Det er vi meget taknemmelige for. Vi var aldrig kommet så hurtigt fra start, hvis ikke Sydbank Fonden havde reageret så hurtigt.
Størstedelen af beløbet er anvendt til maskinleje, mest fx til små minigravere, der kan flytte en masse jord og dermed rydde skovbunden til et godt spor og en mindre del er gået til materialer som stabilgrus og forbrugsstoffer til maskinerne.
Vi planlægger at invitere alle Sydbank ansatte, der måtte køre mountainbike til en prøvetur, således at alle kan se hvad pengene er gået til.
Lokale Grønne Partnerskaber er et støttekoncept under Naturstyrelsen, som støtter aktiviteter der fremme brugen af naturen og friluftsliv, hvis flere foreninger går sammen om et projekt. Vi ramte plet med vores ansøgning og fik Kr. 39.069,- som primært bliver anvendt til opfyldningsmterialer samt 3 hårdttræsbroer. Alle 3 broer opfylder ønsket fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, om at MTB-kørerne kan køre sporet igennem uden at skulle krydse andre broer og veje, med risiko for at der kan opstå konflikter med andre af skovens besøgene. Vi er meget taknemmelige for beløbet. Broerne medvirker desuden til at gøre sporet mere spændende og tilmed øge herlighedsværdien for alle der anvender sporet.
Friluftsrådet, der forvalter en stor del af tipsmidlerne fra Danske Spil, har på baggrund af vores ansøgning, besluttet at støtte sporarbejdet med Kr. 26.100,- Eneste betingelse, at den øvrige støtteprocentdel overstiger en vis andel, hvilket netop kunne overholdes.
 Tuborgs Grønne Fond valgte at støtte en massiv siddegruppen med Kr. 9.500,- Det massive bord- og bænkesæt er beregnet til 16-18 personer og udført i det stærkeste hårdttræ og vil såvel udgøre MTB-klubbens “pit-stop” samt glæde alle andre af skovens besøgende – placeringen er med den flotteste udsigt i hele Kelstrup Plantage 🙂
Tuborgs_G_Fond_2014_72dpi
Mandag den 3. august 2015 modtog vi Kr. 15.000 fra I.P.Nielsen Fonden overrakt af fondens protektor HKH Prinsesse Benedikte. Beløbet går ubeskåret til færdiggørelse af den sidste etape af mountainbike sporet.Logo-I-P-Niesen-Fonden1